STRATEJİ SERTİFİKA PROGRAMI

STRATEJİ SERTİFİKA PROGRAMI

 0,00

Stok Kodu: 1001 Kategoriler:

Açıklama

Programın Amacı: Strateji sertifika programının amacı en çok kullandığımız fakat en az bildiğimiz kavramlardan birisi olan stratejinin kavramsal çerçevesi, tarihi gelişimi, genel esasları ve uygulaması, askeri ve sivil yaşamda uygulanma şekilleri ile ilgili olarak katılımcıların stratejinin genel esaslarını öğrenmesini sağlayacak bir program gerçekleştirmektir.

 

1.Strateji Tarihi ve Temel Esaslar: Bu derste, stratejinin tanımı, kapsamı, bileşenleri, güvenlik stratejilerinin kavramsal oluşumuna (epistomoloji) katkı sağlayan klasik düşünürlerin eserleri genel hatlarıyla incelenecektir. Bu kapsamda, Sun Tzu’nun Savaş Sanatı, Tükidides’in Pelepones Savaşları, Niccolo Machiavelli’nin Prens, Carl von Clausewitz’in Savaş Üzerine, Basil H. Liddell Hart’ın Dolaylı Tutum ve Joseph S. Nye, Jr.’ın Yumuşak Güç adlı eserleri hakkında genel bilgi verilecektir.

 

2.Sun Tzu ve Sonrasında Strateji: Bu derste, stratejinin en eski ve en kapsamlı eseri olan Sun Tzu’nun Savaş Sanatı adlı yapıtı hakkında ayrıntılı bilgi verilecek ve Sun Tzu’dan modern stratejik yaklaşımlara aktarılan hususların çözümlemesi ve değerlendirmesi yapılacaktır. Bu kapsamda, Sun Tzu ve Savaş Sanatı’nın dünyadaki etkileri hakkında özet bilgi verilecek, müteakiben eserin doğru stratejik terminoloji kullanılarak yapılmış olan tam Türkçe çevirisi, modern stratejiye ışık tutan hususlara öncelik verilmek suretiyle incelenecektir.

 

3.Clausewitz ve Sonrasında Modern Strateji: Bu derste, Batı Dünyasına egemen olan strateji anlayışının kaynağını oluşturan Carl von Clausewitz’in Savaş Üzerine adlı yapıtı hakkında ayrıntılı bilgi verilecek ve Clausewitz’den çağdaş stratejik yaklaşımlara aktarılan hususların çözümlemesi ve değerlendirmesi yapılacaktır. Bu kapsamda, Clausewitz ve Savaş Üzerine’nin dünyadaki etkileri hakkında özet bilgi verilecek, müteakiben eserin doğru stratejik terminoloji kullanılarak yapılmış olan Türkçe çevirisinden, modern stratejiye ışık tutan alıntılara yer verilecektir.

 

4.Stratejinin Askeri ve  Sivil Yaşamda Kullanımı: Bu derste, stratejinin sivil yaşamda kullanımına ilişkin genel esaslar ile stratejik yönetim süreci ve unsurları  incelenecektir.Bu kapsamda, stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar, stratejik yönetim evreleri, stratejik yönetim süreci, analiz ve yönlendirme evreleri, strateji oluşturma ve uygulama, stratejik kontrol, dış çevre analizi, işletme analizi, stratejik yönlendirme konuları anlatılacaktır.

 

5.Senaryo Tekniği ve Strateji: Bu derste strateji geliştirmede kullanılana başlıca yöntemlerden; olasılık/ihtimalat  (contingency) planlaması ve stratejik değerlendirme bazlı senaryo geliştirme usul ve yöntemleri incelenecektir. Bu kapsamda, hasmın imkan ve kabiliyetlerinin tespiti, en muhtemel hareket tarzlarının tahlili ve değerlendirilmesi ile en tehlikeli senaryonun geliştirilmesi konuları izah edilecektir.