LİDERLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

LİDERLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 0,00

Stok Kodu: 2001 Kategoriler:

Açıklama

Programın Amacı: 21. Yüzyıl, değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda liderlerin de yapısal değişiklik gereksinimlerini ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan sertifika programı geleceğin liderlerine yönetim becerilerini geliştirme imkanı sunmaktadır.

 

1. Liderlik Tipolojisi : Yönetim bilimleri son yıllarda özellikle Liderlik dikkat çeken çalışma alanları arasına girmiştir. Genel olarak teorik bilgilerin aktarılacağı bu derste liderlik ile ilgili tanımlamalar ve yönetici ile lider arasındaki farklılıklara değinilecektir.

 

2. 21. Yüzyılda Liderlik : 21. Yüzyıl değişen değerleri ile diğer yüzyıllardan ayrılmakta ve dolayısıyla liderlik bu yüzyılda stratejik önemi artan bir konu olmuştur. Bu derste de 21. Yüzyıl liderini tanımlamak ana amaç olacaktır. Teknoloji, hız ve değişime 21. Yüzyılın verdiği tepkiler açıklanmaya çalışılacaktır.

 

3. Strateji ve Liderlik : Askeri bir terim olan stratejinin sivil hayata entegrasyonu ve liderlik ile bağlantıları bu dersin iskeletini oluşturmaktadır.

 

4. Stratejik Yönetim ve Liderlik – Misafir Konuşmacı: Derste stratejik yönetim temel olarak anlatıldıktan sonra SWOT Analizinden (GZFT Analizi) kısaca bahsedilecek ve stratejik yönetici olarak lider aktarılmaya çalışılacaktır.

 

5. Beden Dili Eğitimi : Etkili iletişim için beden dilini doğru kullanmanın artık bir ihtiyaç olduğu günümüzde konu örnekler ve uygulamalarla katılımcılara aktarılmaktadır.

 

6. Kültürlerarası İletişim : Küreselleşme ile birlikte küçülen dünyamızda özellikle iş dünyasında bilinmesi gereken bir takım detayların liderlerin de ihtiyaçları arasında olduğu düşünülürse kültürlerarası iletişimde başarı için önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Her toplumun kültürüne göre hareket ederek sosyal kabulü artırmanın yolları bu derste aktarılmaya çalışılmaktadır.

 

7. Lider ve Kriz Yönetimi : Örgütsel körlük ve getirdiği sorunlar ile kriz yönetimi ve liderin rollerinin tartışıldığı ders olaylara yaklaşımdaki değişiklikleri algılayabilmek için faydalı olmaktadır.

 

8. Liderlikte Yeni Yaklaşımlar : Bilginin sürekli güncellendiği günümüzde liderlikte de sürekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar genel olarak birbirinin tekrarı gibi gözükse de liderlikte güncel teorik bilginin takibi için ders önem kazanmaktadır.

 

Türk Tarihinin Jeopolitiği ve Liderleri Konferansı

Konuşmacı: Prof. Dr. Ümit Özdağ:

Türk tarihinin detaylarının paylaşıldığı kapanış konferansında öne çıkan Türk liderlerden örneklerle programa son verilmektedir.

 

Kurs Süresi: 2 gün


Kurs Tarihleri: Her bir kurs için sitede ilan edilecektir.


Şartlar: Sertifika programı isteyen herkese açıktır.


Öğrenci Performansı: %100 ders katılımı gerekmektedir.