Liderlik 4: Stratejik Liderlik Atölyesi

Liderlik 4: Stratejik Liderlik Atölyesi

 0,00

Stok Kodu: 2008 Kategoriler:

Açıklama

Eğitimin Amacı: Günümüzde kurum ve kuruluşların çoğu, mevcut durumu koruyacak becerilerle donatılmış liderlere sahip. Ancak çok ciddi bir eksiklikleri var: yönetim kademelerinde, zor ve karmaşık problemleri çözebilecek, değişimi yönetebilecek bilgi, beceri, deneyim ve kararlılığa sahip çalışanlara sahip değiller. Bu tür problemler, tek bir komutla düzelmez. Kök sebepleri derinde ve çözüm önerilerinin başarılı olup olmayacağı belirsizdir. Çoğunlukla kurum ve kuruluşların iş yapma şekillerinin değiştirilmesi, dönüştürülmesini gerektirirler. Günümüzde hemen her kurum ve kuruluş bu tür problemlerle karşılaşmakta.

2015 yılında, PWC firmasının Boston Üniversitesi ile işbirliği içinde yaptığı ve 6,000 üst düzey yöneticinin katıldığı bilimsel araştırmada, sadece %8’inin stratejik lider oldukları, ya da etkin bir şekilde değişimi yönetebildikleri tespit edilmiştir. Bu %8’in içindeki dağılımlarda ise, stratejik liderlik özelliklerine sahip olan üst düzey yöneticilerin, genellikle 45 yaş ve üstü olduğu, yaş ilerledikçe de oranın arttığı gözlemlenmiştir. Yani, stratejik liderlik doğuştan getirilen bir yetenekten ziyade, eğitimle, metotları uygulayarak öğrenilen, geliştirilen bir özelliktir.

Eğitimin amacı, katılımcıların 2 günlük bir atölye çalışması ile, stratejik liderlik için şart olan gerekli yaklaşımları, metotları uygulayarak öğretmektir.

 

Eğitimci: Nilgün Saryal

Eğitim İçeriği: Liderlik stilleri; Stratejik Liderlik; Vizyon, Misyon, Değerler,

Eğitimdeki ana konu başlıkları: Vizyon, Misyon, Analiz, SWOT, Stratejik Hedefler, SMART Hedefler, Yol Haritası, Hedeflerin Yayılımı, Kıyaslama, RADAR

 

1. Gün :

Liderlik stillerini ve stratejik liderlerin sahip olması gereken becerileri üstünde tartıştıktan sonra, sonra verilecek senaryoyu beraber inceleyip, ekip içinde sorumlulukları paylaşıyoruz.

Her aşamada önce teorik bilgileri takiben, ekibimizle bir arada:

Vizyon, Misyon, Değerler: Senaryomuzdaki kuruluşta gerekli değişimleri başlatacak, başarıya ulaştıracak misyon, vizyon ve değerlerimizi tanımlamayı öğreniyoruz.

Mevcut Durum Analizi: Paydaşlarımızı ve beklentilerini, rakiplerimizi, dış çevrenin gereksinimlerini belirleme yöntemlerini öğreniyoruz.

SWOT: Senaryodaki kuruluşun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditleri belirlemek üzere SWOT analizi yapıyor. Vizyonumuza ulaşmak için gerekli stratejileri belirliyor, madde, madde yazılı şekle dönüştürüyoruz.

 

2. Gün:

Stratejik Hedefler: Balanced Score Card Metodunu kullanarak, stratejik harita oluşturmayı, hedeflere dönüştürmeyi, organizasyonel performansı ölçmek ve takip etmek için gerekli kilit göstergelerin nasıl seçileceğini, stratejik inisiyatifleri belirleme metotlarını öğreniyor ve uyguluyoruz.

Benchmarking (Kıyaslama) : Başarmak için, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, ve rakiplerimizden daha iyi olmak zorundayız. Benchmarking – kıyaslama yaklaşımını bilmek stratejik yönetim süreçlerinin en önemli adımlarından birisidir. Doğru kıyaslama kriterleri ve partnerleri tanımlamak tam günlük ayrı bir eğitim gerektirmesine rağmen, bu eğitimde de konunun bütünlüğünün bozulmaması adına, 1 saatlik bir Benchmarking çalışması yapıyoruz.

SMART Hedefler, Hedeflerin Yayılımı: SMART kısaltması, İngilizce, şu 5 sözcüğün baş harflerinden oluşur “Specific Measurable Accepted Realistic Timely“  Hedefler ölçülebilir, kabul edilebilir, gerçekçi ve zamanında ulaşılabilir olmalıdır. Stratejik hedeflerden yola çıkarak, yıllık SMART Hedefler tanımlama ve hedeflerin yayılımını sağlayacak metotları öğreniyoruz.

Öğrenen Organizasyon: Organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayacak eğitim ihtiyacını belirliyor, planlıyoruz.

RADAR: Adı, Results – Approach – Deployment – Assessment – Review sözcüklerinin baş harflerinden oluşan RADAR metodu ile, stratejilerimize ulaşmamızı sağlayacak yaklaşımları yönetmeyi öğreniyoruz.