Liderlik 3: Başarılı Liderlik İçin İş Süreçlerinin Yönetimi ve Sürekli İyileştirme

Liderlik 3: Başarılı Liderlik İçin İş Süreçlerinin Yönetimi ve Sürekli İyileştirme

 0,00

Stok Kodu: 2007 Kategoriler:

Açıklama

Eğitimin Amacı:

Süreç Yönetimi, kurum ve kuruluşların süreçlerinin ve performansının sürekli iyileştirilmesi amacı ile geliştirilmiş bir yönetim disiplinidir. 1980’li yıllardan itibaren yaygınlaşan Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ile yaşama geçirilen süreç yönetimi ve standartlaştırma, bugün başarılı kurum ve kuruluşların temel yaklaşımlarındandır.

21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ Siyaset, Liderlik ve Strateji Okulu tarafından 2 gün olarak planlanan bu eğitim, fabrikadan ofise, küçük ölçekli kuruluşlardan büyük ölçeklilere, üretimden – siyasete – hangi alanda çalışırsanız çalışın, başarınızın temel taşını oluşturacak süreç yönetimi yaklaşımına sağlam bir temel oluşturmanız için tasarlanmıştır. Süreç tanımlama, süreç odaklı çalışma, süreç performansını düzenli ölçerek, hedef ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek gibi, her lider, yönetici ve süreç iyileştirmelerinde görev alan çalışanların sahip olması gereken temel becerilerden birisini kazanacak, uzmanlarla beraber geliştirme fırsatı bulacaksınız.

 

Eğitimci: Nilgün Saryal

Eğitim İçeriği: İş Süreçlerini Tanımlama, Süreç Haritaları, Süreç Performans Ölçümü

Eğitimdeki ana konu başlıkları:

  • Süreç nedir?
  • Süreçlerin tanımlanması, ilişkilerinin kurulması ve süreç haritaları
  • Süreç analizi nasıl yapılır?
  • Süreçlerin girdi ve çıktıları, müşteri ve tedarikçilerinin tanımlanması
  • Süreç Performans Göstergeleri
  • Süreç seviyelerinin belirlenmesi, Üst Süreçler, Alt Süreçler, Kritik Süreçler
  • Kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi,
  • Süreçlerin İyileştirilmesi ve Standardizasyon

 

1. Gün :

1980’lerden başlayarak fonksiyonel yönetim gitgide etkinliğini yitirmiş, süreç yönetimi yaklaşımı hızla yaygınlaşmıştır. Süreç yönetimi, müşteriye katma değer yaratan süreçlere odaklanmayı, işlerin sahiplenilmesini, kaynakların verimli yönetilmesini ve darboğazların giderilerek toplam etkinliğin artmasını sağlar. Eğitimin ilk gününde, fonksiyonel yönetim ve süreç yönetimi arasındaki farkları anlıyor, verilen bir senaryoya göre bir kuruluşun önce iş akışlarını, akabinde süreçlerini tanımlayıp, haritalarını çiziyor, aramızdan süreç sorumlularını belirliyoruz.

2. Gün:

Süreç analizi yapmayı öğreniyor, bir gün önce tanımladığımız süreçlerin içinden kritik süreçleri seçiyor, analiz ediyor ve kritik başarı faktörleri ile iyileştirme potansiyellerini belirliyoruz. Süreçlerin standardizasyonunu nasıl yapacağımızı öğreniyoruz.
Eğitim teorik bilgiyi takiben, hemen ekip halinde çalışarak uygulama şeklinde planlanmıştır. Bu şekilde öğrenilenlerin kalıcılığı ve katılımcıların eğitimin hemen sonrasından başlayarak, bakış açısı ve iş yapış şekli olarak benimsenmesi hedeflenmiştir. ,