Liderlik 1: Başarılı Liderlik İçin Kişisel Beceriler

Liderlik 1: Başarılı Liderlik İçin Kişisel Beceriler

 0,00

Stok Kodu: 2005 Kategoriler:

Açıklama

Eğitimin Amacı: Başarılı liderlerin ortak özelliklerini incelediğimizde, hepsinin bazı ortak, temel kişisel becerilere sahip olduklarını görürüz. Bu kişisel özelliklerin çok azını doğuştan beraberlerinde getirmişlerdir. Önemli bölümünü kendilerine emek vererek, yaşamın karşılarına çıkarttığı zorlukları öğrenme ve deneyim fırsatına dönüştürerek edindiklerini ve geliştirdiklerini gözlemleriz.
Bu eğitimin amacı, başarılı bir yönetici – lider olabilmek için gerekli temel becerilerde kendinizi değerlendirebilmeniz, bunlarda her gün biraz daha iyi olmanızı sağlayacak metotları öğrenmenizi sağlamaktır.

21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ Siyaset, Liderlik ve Strateji Okulu tarafından 2 gün olarak planlanan bu eğitim, Liderlik başlığı altında verilecek 4 eğitimin ilk adımıdır. Özellikle gençler, yeni yöneticiler ve yönetici adayları için diğer eğitimleri almadan önce sağlam bir temel geliştirmek amacı ile önemle tavsiye edilir.

 

Eğitimci: Nilgün Saryal

Eğitim İçeriği:

Eğitimdeki ana konu başlıkları “Ekip Çalışması”, “Beden Dili”, “İkna Etme, Etkileme ve Müzakere Teknikleri”, “Motivasyon” ve “Zaman Yönetimi’. Her konu başlığında, kısa teorik eğitim ve tartışmalardan sonra, yeni edindiğiniz becerileri ekip senaryoları içinde hemen uygulayarak pekiştirme fırsatı bulacağınız, dinamik ve interaktif bir eğitim programıdır.

1. Gün:

1. Ekip Çalışması: Zamanla gitmeyen, zamanla gider. Liderlik – yöneticilik becerileri de zamanla, teknolojik gelişimle beraber değişmiş, gelişmiştir. Çağımızda sahip olmamız gereken temel becerilerden en önemlilerinden birisi, başarılı ekip çalışmasıdır. Eğitimin ilk aşamasında başarılı ekip çalışmasının kurallarını, ekipleri hedeflerine doğru beraber çalışacak şekilde motive edebilmeyi, uygulayarak öğreniyoruz.

2. Beden Dili: Eğitimin bu bölümünde, klasik beden dili eğitimlerinde olduğu gibi, doğru ve yanlış olarak sınıflandırılmış hareketleri ezberlemeye çalışmıyoruz. İnsanın en güzel hali doğal halidir. Bu nedenle, kısa bir teorik eğitimden sonra, kendi doğal halimizden yola çıkarak, arkadaşlarımızla gene ekip içinde çalışarak, düşündüğümüz gibi algılanmayan hareketlerimizi belirliyor, mesajlarımızı daha etkili ulaştırabileceğimiz, daha etkin ikna edebildiğimiz, karşımızdakilerin dinlediklerini, değerli hissetmelerini sağlayacak duruşlarımızı belirleyip, eğitim boyunca yapılan vaka çalışmalarında, beden dilimizi daha etkili kullanmayı da öğreniyoruz.

3. İkna Etme, Etkileme ve Müzakere: Başarılı liderlerin tamamının ortak özelliği, çevrelerindekileri hedefleri ve bunlara ulaşmaları konusunda ikna etme, ya da çağdaş deyimle “kazanma” yetenekleridir. Prof. Robert Cialdini’nin “Etkilemenin 6 Kanunu” dahil, ikna, etkileme ve müzakerenin temel prensiplerini öğrendikten sonra, eğitimin başlangıcından itibaren incelediğimiz bütün teknik ve taktikleri uygulama fırsatı bulacağımız bir senaryoya göre roller üstleniyor, eğlenceli ve öğretici bir vaka çalışması ile 1. günü tamamlıyoruz.

 

2. Gün:

4. Motivasyon: Başarılı liderlerin hepsinin bir diğer ortak özelliği, hem kendilerini, hem diğerlerini motive etme, aynı amaç doğrultusunda harekete geçirebilme becerisidir. Kişisel misyon ve vizyonumuzu belirliyor, Maslow İhtiyaçlar Piramidi, Herzberg Motivatörü başta olmak üzere farklı motivasyon teorilerini inceliyoruz. Kendimizi ve diğerlerini motive edebilmek, olumsuz dış seslerden etkilenmemek, odaklanabilmek ve başarmak için gerekli basit, öğrenmesi ve uygulaması kolay, sürdürülebilir yaklaşımları öğreniyoruz.

5. Zaman Yönetimi: Zamanı durduramayız ama daha verimli kullanabiliriz. Dünya tarihindeki en büyük liderlerin bile, bütün insanlar gibi, uyumaya, yemeye, dinlenmeye, öğrenmeye ve çalışmaya ayırabilecekleri sadece 24 saati vardı. Onları diğerlerinden ayıran en önemli ortak özelliklerinden birisi de zamanı planlı ve etkili şekilde kullanma becerilerini geliştirmiş olmaları idi. Bu bölümde, sayısal hedefler ve öncelik belirlemeyi, yol haritası hazırlama metotlarını irdeliyoruz.

6. Kazan-Kazan Ekip Çalışması: 2 ekibe ayrılıyor, 2 gün boyunca öğrendiğimiz 5 becerinin hepsini uygulayarak pekiştireceğimiz, liderlik becerilerimizde 2 günde başardığımız gelişmeleri gözlemleyebileceğimiz bir grup çalışması yapıyoruz.