KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI

KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI

 0,00

Stok Kodu: 1002 Kategoriler:

Açıklama

Programın Amacı: Kamu Diplomasisi uluslar arası ilişkiler ve siyasetin en önemli alanlarından birisi olarak her geçen biraz daha etkinlik kazanmaktadır. Hem uluslar arası ilişkilerin aktörlerinin hem siyasetin pratik uygulayıcılarının kamu diplomasisinin teorisi konusunda kazanacakları bilgilerin mesleki yaşamlarına çok boyutlu katkı yapacağı aşikardır.

 

21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ Siyaset, Strateji ve Liderlik Okulu tarafından bir gün olarak planlanan sertifika programında beş seminer düşünülmüştür. Bu seminerlerde Kamu Diplomasisi hakkında kuramsal bilgilerin yanında strateji hazırlama, uygulama ve ölçüm yöntemleri örnekler eşliğinde verilecektir.

 

1)Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Sınır aşırı Sivil Boyut: Uluslararası ilişkilerde çağdaş kuramlar ve yaklaşımlara giriş/ Realizm ve Neorealist okul: K. Waltz ve Carr/ Ulus ötesilik ve karşılıklı bağımlılık: Joseph S. Nye ve Robert o. Keohane/ Sivil toplum gelişmeleri ve uluslararası ilişkilerdeki etkisi dersin eksenini oluşturacaktır.

 

2)Kamu Diplomasisine Giriş: Dış Politika Araçları Olarak Diplomasi ve Kamu Diplomasisi: Devlet ve dış politika aracı olarak resmi diplomasi/ Ulusal güç ve ulusal çıkar/ Ulus-devletlerin güç erozyonu ve diplomasi/ Resmi diplomasiye destek olarak kamu diplomasisi/ Kamu diplomasisinin kurumsal sorunları ve diplomasi ile etkileşimi dersin konuları arasındadır.

 

3)Kamu Diplomasisinin Çeşitli Ülkelerde ve Türkiye’de Uygulama Örnekleri: Kamu diplomasisinin ortaya çıkışı ve gelişmesi/ ABD kamu diplomasisi/ İngiliz kamu diplomasisi/ Alman kamu diplomasisi/ Rus kamu diplomasisi/ Çin kamu diplomasisi/ Küçük ve orta ölçekli devletlerin kamu diplomasisinden örnekler/ Türkiye’de kamu diplomasisinin dünü ve bugünü tartışılacaktır.

 

4)Kamu Diplomasisinin Uygulama Alanları ve Araçları: Kamu diplomasisinin siyasi, ticari-ekonomik ve kültürel alanlarda uygulanması/ Markalaşma/ Kamu diplomasisi araçları olarak doğal ve sınai ürünler, sanat ve kültür yapıtları ile doğal ve turistik değerler özetle yumuşak güç unsurları değerlendirilecektir.

 

5)Model Çalışması: Kamu Diplomasisi Stratejileri, Uygulama Planları ve Ölçüm Yöntemleri: Mevcut konumların tespiti (positioning)/Kamu diplomasisi stratejilerinin hazırlanması/ Uygulayıcıların tespiti/İletişim planları/ Uygulama/ Başarı ölçümü ve gözden geçirme dersin konusunu teşkil etmektedir.

 

Kurs Süresi: 2 gün


Kurs Tarihleri: Her bir kurs için sitede ilan edilecektir.


Şartlar: Sertifika programı isteyen herkese açıktır.


Öğrenci Performansı: %100 ders katılımı gerekmektedir.