İŞ DÜNYASI KÜRESEL POLİTİKALAR, EKONOMİLER VE SORUNLAR/FIRSATLAR SENARYOLU EĞİTİM SEMİNERİ

İŞ DÜNYASI KÜRESEL POLİTİKALAR, EKONOMİLER VE SORUNLAR/FIRSATLAR SENARYOLU EĞİTİM SEMİNERİ

 0,00

Stok Kodu: 5001-1 Kategoriler:

Açıklama

Küresel boyutlu ekonomik yatırım daha iç içe geçmiş ve karşılıklı etkileşim halinde olan bir küresel pazar karşısında iş dünyasını daha fazla bilgi sahibi olmasını gerektiriyor. Ancak küresel pazar konusunda konusunda karşı karşıya kalınan bilgi yığılması, bilgiye daha sağlıklı ve etkili bir yaklaşımın geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü – Siyaset, Strateji ve Liderlik Okulu, ekonomi dünyasının tepe yöneticileri için hazırlamış olduğu 2 günlük bir program ile gelecek 10 yılda gerçeklemesi muhtemel küresel jeopolitik, politik, ekonomik ve askeri gelişmeleri, konu uzmanı akademisyenler aracılığı ile “bilgi serumu” diye adlandırdığı bir şekilde aktarmayı hedeflemektedir.

Sadece katılımcılar için kullanılacak şekilde ayrılmış bir otelde iki gün dış dünyadan yalıtılmış şekilde gerçekleştirilecek sertifika programında bütün temel küresel alanlara değinilecektir. Katılımcılar, sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeklerini kurs yöneticisi akademisyenler ve diğer katılımcılar ile konuşarak geçireceklerdir. Kurslar, 2 saat ders, bir saat soru-cevap şeklinde gerçekleşecektir. Seminer programının akışı aşağıda verilmiştir.

 

 

Birinci Gün

Cumartesi: 08.00-09.00 Kahvaltı

Seminerin Başlaması ve Açılış Konuşması

09.00-09.15

 

9.15-12.15  Birinci Kurs:ABD-Süper Güç Nasıl Muhafaza Edilir

Amerika Birleşik Devletleri gerek iç gerek dış politikasında çok zor bir dönemden geçmektedir. Amerikan strateji çevrelerinde ABD’nin geleceği tartışmalarında ABD’nin süper güç konumunu yitirdiği görüşü hakimdir. Gerçekten ABD süper güç konumunu yitirmiş midir? Yoksa yeni bir atılım için büyük bir hazırlık içerisinde midir?

 

12.15-13.15 Öğlen Yemeği- Konuşmacı: Asya Kaplanları-Tayvan-Güney Kore”- Dünya’nın ekonomik ve politik ekseninin Pasifik Havzasına kayması, Asya Kaplanları diye anılan ülkeleri, 2010’larda daha büyük bir önem derecesine taşımaktadır. Bu kursun konusu, Güney Kore ve Tayvan merkezli olarak, Pasifik bölgesindeki jeopolitik, ekonomik, sosyal gelişmelerin incelenmesi olacaktır.

 

13.15-16.15 İkinci Kurs: “2010’larda Rusya Federasyonu’nun Sorunları ve Fırsatları”-

SSCB Döneminde başlayan Türk-Sovyet ekonomik ilişkileri, Rusya Federasyonu’nun kurulmasından sonra büyük hızla gelişmiştir. Önümüzdeki 10 yılda da Türk-Rus ekonomik ilişkilerinde büyük bir gelişme kapasitesi mevcuttur. Ancak, önümüzdeki 10 yılda Rusya Federasyonu’nun yaşayabileceği iç ve dış politik önemli gelişmelerin kaçınılmaz olarak Türk-Rus ekonomik ilişkileri üzerinde de etkisi olacaktır.

 

      16.15-16.30 Kahve Molası

16.30-19.30: Üçüncü Kurs: “2010’ların Süper Güç Adayı Çin

    Çin, 1984’den buyana sürekli yüksek kalkınma hızı ile insanlık tarihinin en büyük kalkınma süreçlerinden birisini gerçekleştirmektedir. Bu kalkınma sonucunda Çin, 2020’li yıllarda dünyanın en büyük ekonomisini oluşturacaktır. Ancak, 2020’lere kadar geçecek on sene ne Çin açısından ne de dünya açısından kolay bir dönem olmayacaktır. Bu kursun amacı, 2010’larda Çin’in karşılaşacağı jeopolitik, politik, sosyal, kültürel ve ekonomik süreçleri gelecek 10 yılını incelemektir.

 

20.00-21.00 Akşam Yemeği ve sonrasında uzmanlar ile serbest konuşma zamanı

 

İkinci Gün

Pazar:08.00-09.00 Sabah Kahvaltısı

        09.15-12.15 Dördüncü Kurs:2010’ların Yaşlı Büyük Gücü Japonya

1980’lerin “yeni süper gücü” olarak hatırlanan ancak son yirmi yılda içine girmiş olduğu sürekli çalkantı sürecinden çıkamayan Japonya gelecek on yılda da dünya siyaset ve ekonomisinin önemli aktörlerinden birisi olacaktır. Dünya’nın siyasi ve ekonomik merkezinin Pasifik havzasına kayması, Japonya’nın etkinliğini artıracaktır. Japonya’nın gelecek on yılda nasıl bir çizgi izleyeceğini ve bu çizginin muhtemel sonuçları kursun konusu olacaktır.

 

 12.15-13.15 Öğlen Yemeği: Asya’nın Yeni Arslanı Mı?: Hindistan” Hindistan, Çin ile birlikte dünya ekonomisinin en önemli güçlerinden birisi olmaya doğru hızla ilerlemektedir. Hindistan’ın 21. Yüzyıl’da izleyeceği çizgi, dünya politikası ve ekonomisi için büyük önem taşımaktadır. Bu kursun amacı,Hint gelişmesinin tarihini özetlemek ve gelecek konusundaki beklentileri ortaya koymaktır.

 

13.15-16.15 Beşinci Kurs: Gelecek On Yılı Aşabilecek Mi: Avrupa Birliği?

Kısa bir süre öncesine kadar yeni bir uygarlık projesi olarak tanımlanan Avrupa Birliği, yaşanan Avro Krizi sürecinde geleceği belirsizleşmiş bir siyasi yapıya dönüşmüştür. Bu kursun konusunu Avrupa Birliği’nin iki senaryo çerçevesinde geleceğinin incelenmesi oluşturacaktır. Bu iki senaryo ayrıca, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda iki farklı gelişme çizgisini de ortaya koyacaktır.

 

       16.30-19.30 “21. Yüzyılın Çatışma ve Kazanç Alanı: Afrika”-

Afrika, 21. Yüzyılda tekrar keşfedilen ve Pasifik bölgesinde gerçekleşen ekonomik, politik ve muhtemelen askeri mücadelenin finanse edilebilmesi için gereken zenginliklerin bulunduğu kıtadır. Bu kıta için 2000’lerde yavaş ve derinden gelişen mücadele, Libya savaşı ile yeni bir tırmanma süreci içine girmiştir. Bu kursun amacı, Afrika kıtasına girmeye hazırlanan Türk iş dünyasına bu kıtanın iç ve dış dinamiklerden kaynaklanan sorunları ve sunduğu fırsatlar konusunda bilgi aktarmaktır.

 

19.30-20.00 Kapanış ve Değerlendirme Konuşması