GÜVENLİK VE İSTİHBARAT BİLİMLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT BİLİMLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

 0,00

Stok Kodu: 4003 Kategoriler:

Açıklama

Programın Amacı: İstihbarat ve güvenlik konuları Türkiye’de akademik incelemeye yeterince alınmamış konulardır. Oysa istihbarat ve güvenlik devlet ve toplum yaşamının en önemli boyutlarını oluşturmaktadır. Bu iki yaşamsal konuyu, şehir efsanelerinden arındırılmış bir ortamda akademik araştırma konusu olarak ele almak ve bilgi yoğun bir şekilde ortaya koyarak, güçlü bir bilgi zemin oluşturmak, katılımcıların bilgi dağarcığına yeni bir boyut kazandırmak seminerin temel amacıdır.

 

1) “İstihbarat ve İstihbarat Analizi” : Bir bilim olarak istihbaratın esasları, tarihi ve bugünü üzerinde durulacak, istihbarat çarkının nasıl işlediği anlatılacaktır. (3 saat)

 

2)  “Milli Güvenlik Nedir? Nasıl Gerçekleşir? : Milli güvenliğin ne anlama geldiği, nasıl çağlar içinde evrildiği, değişik ekoller tarafından nasıl tahlil edildiği ve çağımızda bir milletin milli güvenliğini sağlayabilmesi için oluşturması gereken kurumlar ele alınacaktır.

 

3) “21. Yüzyılda Milli Güç Unsuru Olarak Yumuşak Güç” :  Yumuşak güç, uluslar arası ilişkilerde ordular kadar belirleyici bir güçtür. Bu ders yumuşak gücün doğası üzerine ileri bir teorik ve pratik çerçeve üzerine kurulu çalışma olacaktır.

 

4) “Rus İstihbarat Yapılanması”  SSCB’nin yıkılmasından sonra Rus istihbaratının nasıl yapılandığı, nasıl çalıştığı anlatılacaktır. ( 2 saat )

 

5) “Amerikan İstihbarat Teşkilatları” : Dünyanın en gelişmiş istihbarat yapılanmalarına sahip olan ABD’de istihbarat teşkilatları, yapıları ve iç ilişkilerinin anlatılacaktır. (3 saat)

 

6) “Politik Psikolojik ve Psikolojik Savaş” : İstihbarat operasyonlarının çok önemli bir boyutunu içeren psikolojik-politik savaş konusunda odaklanan derste, örnekler ile uygulama anlatılacaktır. (3 saat)

 

7)  “Stratejinin Temelleri” :  

 

8) “Yeni Nesil Savaş ve Psikotronik Silahları” :  İstihbarat dünyasında yeni olan bu konu lazer silahları, nükleer olmayan silahlar, biyolojik ve farmakolojik silahlar, radyohipnotik silahlar, parapsikolojik ve elektromanyetik silahlar ile istihbarat operasyonları arasındaki bağı inceliyor. (2 saat)