21. YÜZYILDA KÜRESEL GÜÇLER VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER SERTİFİKA PROGRAMI

21. YÜZYILDA KÜRESEL GÜÇLER VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER SERTİFİKA PROGRAMI

 0,00

Stok Kodu: 4002 Kategoriler:

Açıklama

Programın Amacı: İçinde yaşadığımız bilgi çağı olmakla birlikte, insanlar bilgiden çok enformasyon yığını ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Oysa, bu enformasyon yığınını algılamak, tahlil etmek ve bilgi haline getirmek her ihtiyaç duyan için teknik olarak mümkün değildir. Bu seminerin amacı, 21. Yüzyılda küresel politikalar üzerinde etkili olacak temel aktörleri, hedeflerini, politikalarını enformasyon yığının stratejik yoğunlaştırılmış bilgi haline getirerek çok kısa bir süre içinde aktarmaktır.

 

1) “Dünyanın Yükselen Güç Merkezi Pasifik Dünyası-Çin” : Pasifik bölgesi hızla Atlantik bölgesini ekonomik, siyasi ve askeri olarak ikinci plana itmektedir. Bu süreçte Çin, dünyanın en büyük ekonomisi olmaya doğru hızla ilerlemektedir. Bu derste, Pasifik bölgesinin ve bu bölgenin önemli aktörü Çin’in gelecek 20 yılı incelenecektir. (3 saat)

 

2) “Avrupa Birliği 21. Yüzyılda Etkin Faktör mü?” : Avrupa Birliği ağır bir krizden geçmektedir. Bu kriz AB’nin yeniden yapılanması için bir fırsatta olacaktır. Ancak güçlü bir AB dahi 2010-2030 sürecinde dünya GSMH’nın ancak % 5’ini üretecektir. (2 saat)

 

3) ”21. Yüzyılda ABD”: 20. Yüzyılın ikinci yarısının süper gücü olan ABD’nin 21. Yüzyılda izleyeceği küresel liderlik politikaları, ABD’nin iç ve dış büyük sorunları çerçevesinde ele alınacaktır. ABD’nin iç ve dış politik öncelikleri ve potansiyelini anlamadan dünyanın geleceği anlamak mümkün değildir. (2 saat)

 

4) “Rusya’nın 21. Yüzyıl Stratejisi” SSCB’nin dağılmasından sonra ağır bir kriz sürecinden geçen Rusya Federasyonu 2000’li yıllardan itibaren politik ve ekonomik toparlanma süreci içerisine girmiştir.  (3 saat)

 

5) “21. Yüzyılda Temel Jeopolitik İhtilaflar” : 21. Yüzyılda önemli aktörlerin milli stratejilerinin kaçınılmaz olarak ortaya çıkaracağı jeopolitik ihtilaflar bu dersin inceleme konusunu oluşturacaktır. Yeni yüzyılın güçlerinin ayrı ayrı stratejileri incelendikten sonra bu stratejilerin çatışma noktaları ortaya konulacaktır. (2 saat)

 

6) “Bağımsızlığının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türk Dünyası” : Türk Dünyasına mensup cumhuriyetlerin ve bölgelerin SSCB’nin çökmesinden buyana geçirdikleri 20 senenin anlatıldığı ders bu dünyaya yeni bir bakış açısı kazandıracaktır. (3 saat)

 

7) “BOP’dan Arap Baharına ve Sonrasına Dönüşen Ortadoğu” :  Ortadoğu bölgesi Birinci Dünya Savaşı’ndan buyana yaşadığı en büyük dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu süreçte, bölgenin sınırları yeniden tanımlanmakta, bölge ülkeleri dış müdahale ve yabancı ordularının istilalarından sonra iç savaşlar, iktidar değişimlerini yaşamaktadırlar. Üstelik  Ortadoğu’da iktidarların ve sınırların değişim sürecinin sonu henüz gelmemiştir.  (3 saat)

 

8) “21. Yüzyılda Afrika Kıtası ve Güvenlik Sorunları” : Afrika kıtası 21. Yüzyılda tekrar kaynak savaşlarının ve dünya ticaretinin önemli bir odak noktası haline gelmektedir. Bu kıtayı, sorunlarını ve imkanlarını anlamadan 21. Yüzyılın en önemli merkezlerinden birisini anlamak mümkün değildir.  (3 saat)

 

9) Küresel Sermaye ve Paranın Patronları” : Bu derste küresel güç olarak ekonomiye yön veren paranın patronları incelenecektir. Rotschild ailesi ve Sanayi Devrimi ile beraber biriken kapital ile sosyalist ekonomilerden kapitalist ekonomilere geçiş ve liberalizm ile küreselleşmeyi tarihi bir döngü içinde sunalacaktır.

 

10) ”Küresel Terörizm” :  21. Yüzyılın en önemli sorunlarından birisi de  küresel etkileri olan terörizm olmaya devam edecektir. Teknolojik gelişmeleri en iyi değerlendiren alanlardan birisi de terörist örgütlerin oluşturduğu alandır. Bundan dolayı terörizm gittikçe daha yıkıcı olmaktadır. (3 Saat)